Tjänster

Jag arbetar som skrivkonsult och erbjuder skrivtjänster till företag och privatpersoner. Jag skapar både ny text och omarbetar befintlig. Jag åtar mig alltifrån kreativa till mycket specificerade uppdrag och jag är flexibel för varje kunds behov. HÄR kan du läsa mer om min bakgrund som skribent. Nedan är förslag på olika tjänster jag erbjuder:

  • Skriva krönikor och artiklar och liknande för tidning och webb
  • Sammanfatta olika dokument och texter till mer enhetlig, koncis och lättöverskådlig text
  • Skriva content
  • Spökskriva text
  • Omarbeta och förbättra befintlig text, så som att:
   – Korta ned eller utveckla en text
   Göra text mer lättläst eller föra fram ett budskap tydligare
   Målgruppsanpassa text
   Skriva utifrån ny vinkel
   Skriva om en text från grunden
   Korrekturläsa
   Språkgranska
  • Allmänna tips och synpunkter kring text och skrivande

skrivbord1